Infovibe Forralindcop1970

MikroekonomiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav Jurečka, Eva KolcunováTřetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například o behaviorální a feministickou ekonomii. Opomenuta není ani ekonomie času a quasi-ekonomie v podobě "ekonomie všeho" (freakonomics). Autoři se netradičně věnují také ekonomii rodiny, která je v učebnicích dosud opomíjena, a to v kontrastu s velkou pozorností věnovanou ekonomii firmy. Publikace vysvětluje chování mikrojednotek, z nichž se skládá národní i světové hospodářství, jako jsou spotřebitelé, firmy, vlastníci kapitálu a půdy, zaměstnanci a odbory, investoři i politici. Vysvětluje také mechanismus trhů spotřebních statků, práce, kapitálu a přírodních zdrojů, a také trhu politického. Ukázány jsou jak přednosti tržní regulace, tak i některá její omezení. V této souvislosti je poukázáno na úlohu vlády v mikroekonomické sféře a také na možnosti jejího selhání. Zastoupena jsou i další témata, například vznik a vývoj peněz (až po kryptoměny), rozhodování v podmínkách omezených zdrojů, nejistoty a rizika, teorie her, regulace přirozených monopolů, rozdělování důchodu, problém nerovnosti apod. Učebnice je určena především studentům bakalářských studií v ekonomických oborech a studujícím MBA. Ocení ji však všichni zájemci o poznání ekonomického pozadí každodenního dění v ekonomice a společnosti. Poznatky z mikroekonomie jsou užitečné pro utváření ekonomické strategie vlastního života a také pro nezávislou interpretaci zpráv a stanovisek prezentovaných v masmédiích....celý text


SaveSave MICROECONOMIE For Later. Mistři v oblasti behaviorální ekonomie Indie. Mikroekonomie vs. správanie sa jednotlivcov preo uprednostujú tenktorý statok ako sa rozhodujú pri vobe statkov pri rôznych obmedzeniach správanie sa podnikov preo ponúkajú uritý druh tovarov o ovplyvuje ich . 10 definiii pentru microeconomie. vypracované zápotové testy.


Mikroekonomie Grafy

Mikroekonomie a chování. UNI Rankings UK. Mikroekonomie. Úspná uebnice bohat doplnná o píklady z domácího ekonomického prostedí analyzuje chování a rozhodování . teoretické znalosti z teorie mikroekonomie. Mikroekonómia. WW 1984 Bookmyshow. tní mechanismus Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických subjekt domácností firem a státu. Plán výuky Podmínky zkouky Okruhy ke zkouce z pedmtu Mikroekonomie 1. Vtina z vás zná Teorii her z mikroekonomie vzovo dilema dominantní strategie Nashova rovnováha.. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. ást jpg 2 ást jpg. NCert účetnictví Class 12 Řešení PDF Zdarma ke stažení.

Dherst pokračující seznam 2020.


Knihy v PDF fórum Mikroekonomie PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Václav Jurečka, Eva Kolcunová.