Infovibe Forralindcop1970

Šesté vymírání: Nepřirozený příběhPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Elizabeth KolbertAmerická autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Spletitou a fascinující historii jejich objevování objasňuje na pozadí sporů velkých přírodovědců, kteří položili základy vědních oborů, z nichž vycházela evoluční teorie. Neméně důležitou roli zde však mají i nejnovější vědecké poznatky z astronomie, geologie, biologie a genetiky. Na osudech řady živočišných druhů – od dinosaurů a amonitů přes megafaunu z poslední doby ledové až po druhy vymřelé zcela nedávno – sleduje obecné vzorce masových vymírání i to, v čem se navzájem odlišují a co je specifikem dnešního ohrožení biodiverzity. Převážná část knihy však popisuje, k čemu dochází v přítomnosti – ve zbytcích amazonského deštného pralesu, na rychle se oteplujících svazích And, na vnějších okrajích Velkého bariérového útesu i v bezprostředním okolí každého z nás. V této souvislosti můžeme lépe porozumět důsledkům změny složení atmosféry, okyselování oceánů nebo šíření invazivních druhů a fenoménům geologického období, pro něž se ujímá název antropocén. Čtenář nutně dospívá k přesvědčení, že romantická představa člověka, který v minulosti žil v souladu s přírodou, je mýtem. Homo sapiens byl díky svým charakteristikám, jimiž se z ostatní přírody vyděluje, bytostným ohrožením pro jiné druhy – stejně neodvratným jako srážka asteroidu se Zemí – už od svého vzniku, jak dokládá například jeho interakce s neandrtálci nebo vyhubení tzv. megafauny. Otázky nadhozené v závěru, zejména zda zásadně a nevratně neměníme směr evoluce a zda se obětí šestého vymírání nestaneme i my sami, případně jak tomu předejít, zůstávají otevřené a hledání odpovědí na ně už bude tématem jiného příběhu....celý text


420 731 849 377 email nakladatelstvibarrister.cz. Jak vzít vysokoškolské kurzy zdarma. esté vymírání Nepirozený píbh Nepirozený píbh Elizabeth Kolbertová. Get this from a library esté vymírání nepirozený píbh. Nancy vytáhl citace z knih. Oddělení matematiky.


Vymírání Druhů

Nepirozený píbh 345.0 K 276.0 K Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit a detektivn pojatý píbh estého vymírání které probíhá pímo . Soukromé zdravotní pojištění.J CSS. Smutný píbh vypráví v závru své knihy Elizabeth Kolbert americká novináka z týdeníku The New Yorker. Front Cover. Jak mohu požádat o pomoc NCI Daycare v Texasu. esté vymírání. NEPIROZENÝ PÍBH ZÍSKALA PULITZEROVU CENU V OBLASTI LITERATURY FAKTU ZA ROK 2015. esté vymírání je kniha tivá a napínavá klidn byste si ji mohli pibalit do taky na dovolenou akoli nezapomíná pipomenout hrozby které souasná zmna klimatu znamená. Seeneme i málo známé knihy. doprava od 49 K. Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit . Kniha získala Pulitzerovu cenu v oblasti literatury faktu za rok 2015. Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit a detektivn pojatý píbh estého vymírání které probíhá pímo ped naima oima do kontextu katastrofických zmn jimi procházela nae planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné e prudce sníily diverzitu ivota. HTTPS FINERTSCENTER NET PAGE ASP titulní vizuální. Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit a dete.

Studium v ​​Evropě zdarma.


Jak číst knihy PDF v mobilu Šesté vymírání: Nepřirozený příběh PDF. E-knihy komplet v PDF Elizabeth Kolbert.