Infovibe Forralindcop1970

Pět tisíc let sklářského dílaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaroslav Raimund VávraAutor sleduje vývoj sklářské výroby v nejcharakterističtějších stadiích. Největší pozornost věnuje antice, neboť do této epochy spadají všechny objevy v technice tavení a vyfukování skla i v jeho uměleckém zpracování (až na lazury a lept kyselinami). Seznamuje se sklářstvím staroegyptským, s antickou výrobou skla v Italii, Galii a Porýní, osvětluje příčiny přesídlení sklářského umění po pádu říše římské do Byzance a na půdu staré Syrie a ukazuje, jak antické sklářství přežilo arabskou okupaci a rozvíjelo se dále v raně islanském období. Sleduje vývoj středověkého sklářství evropského, jež přecházelo od přepychové výroby antické k výrobě užitkového skla, nastiňuje dějiny skleněného okna a vznik a vývoj okenní malby, zmiňuje se o sklářství ruském, které existovalo již před stol. X., zastavuje se u benátského skla, jež dvakrát v dějinách přejalo a rozvilo umělecké tradice byzantské, a vykládá vznik a rozvoj českého křišťálu, jímž se naše sklářství odloučilo od t. zv. lesního skla a vytlačilo výrobu benátskou....celý text


In Italy within a twoyear period works of art worth over 500 million were stolen. Více moností vyhledávání. Jak začít blog. Nabízím knihu Pt tisíc let skláského díla tení z djin skla. PT TISÍC LET SKLÁSKÉHO DÍLA obsiahla publikácia z dejín skla a sklárstva predané Kód produktu AD7760 Vaa cena 000 . Grant nadace Společenství.


Pět Tisíc

Na prvních nkolika stranách skvrnka od vlhkosti. 245 1 0 a Pt tisíc let skláského díla b tení z djin skla c Jaroslav R.Vávra grafická úprava Frantiek Maek. Khan akademie fyzikální čočky. Počasí podzemní členové.Tak promluvil Zarathustra Hollingdale PDF. Pt tisíc let skláského díla. Kategorie produktu. Dlí v napl uzaveném sedu a ruce drí v gestu roztáení kola nauky. Translation of Pt tisíc let skláského díla. Podle ministerstva kultury by to nov mlo být na 25 let s. Chystám se íst 2x Nápovda Podmínky uit. Cena 1 100K potovné dle tarifu eské poty nebo osobní pedání v Praze.

IUB LMS přihlašovací heslo.


PDF knihy zdarma ke stažení Pět tisíc let sklářského díla PDF. Knihy a studie ke stažení Jaroslav Raimund Vávra.