Infovibe Forralindcop1970

Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáříPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marie VágnerováPublikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologii a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující. Tyto proměny lze sledovat jak prostřednictvím změn jednotlivých psychických funkcí, zejména kognitivních a emotivně-regulačních, tak prostřednictvím proměny podoby základních sociálních rolí dospělosti: profesní, partnerské a rodičovské. Stárnutí a stáří je interpretováno jako komplexní proces, který má svou složku somatickou, psychickou i sociální. Proměna psychických funkcí je vždy individuálně specifická a je do určité míry dána již předchozím průběhem života. Psychický vývoj je koncipován jako cyklus na sebe navazujících proměn....celý text


Pac-12 fotbal. 12 Stárnoucí osobnost psychologie smrti. Kniha Vývojová psychologie II. Druhou monografií je Vývojová psychologie. Karolinum 1.


Dospělost

Portál 2007. fáze krize stedního vku zproblematizování vlastní identity otázky po vlastní smrtelnosti nespokojenost v manelství nkdy nespokojenost s dosaenými. Dlí se asná dosplost 20 30 let stední dosplost 30 45 le Vývojová psychologie prenatální období novorozenec kojenec batole pubescence adolescence stárnutí a stáí Dtství dosplost stáí Marie Vágnerová Obecná ást. Marie Vágnerová Univerzita Karlova. Zahraniční vědci informace. Author Havlíková Hana Created D34 PM. V gerontologickém výzkumu se ponkud opomíjely zmny v osobnosti spíe se sledovaly zmny v psychických procesech a výkonnosti. Hodnocení 4.3 5 13 hlas spolupracujeme s CBDB.cz. Vývojová psychologie II dosplost a stáí. ISBN 9788024613185. Bludiště běžec x čtenář wattpadu. UTB ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno 11. Vývojová psychologie promny lidské psychiky od poetí po smrt by Thorová Kateina 1969 Published 2015 O stárnutí revolta a rezignace by Améry Jean Published 2008. Libraries Gender Studies. Govt geologa práce v Indii. Kniha zmínná jako první je pepracovaným a prohloubeným vydáním pvodních uebních text vylých knin v r. Marie Vágnerová. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. Kdo napsal knihu Vývojová psychologie? Autorem je Marie Vágnerová.

Microsoft Print na PDF Windows 7 Stáhněte si zdarma 64 bit.


Jak stahovat e-knihy Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří PDF. Dobré knihy PDF Marie Vágnerová.

Vágnerová Vývojová Psychologie Ii