Infovibe Forralindcop1970

Jak číst a psát odborný text ve společenských vědáchPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jadwiga ŠanderováKniha je určena studentům společenských věd. V první části zde ti, kdo se dosud nesetkali s náročnějším odborným textem, naleznou několik rad, jak jej číst. Většina textu je však věnována základním zásadám, jichž je dobré se držet při psaní odborného textu. Čtenáři se zde seznámí se základními žánry společenskovědní odborné stati, s drobnými informačními žánry, s tím, jak vést odkazový aparát a jak dostát pravidlům publikační etiky. Samostatná kapitola je pak věnována ústnímu projevu, a to jak na seminářích, tak na konferencích a pracovních zasedáních. V závěrečné kapitole se čtenáři dozví, co se děje s odborným textem v redakci odborného časopisu nebo v nakladatelství předtím, než je vydán tiskem. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny nejen těm, kdo se chystají psát diplomovou práci, ale i začátečníkům stojícím před úkolem napsat první seminární práci. Text sice vznikl v reakci na praktické potřeby studentů sociologie, ale předkládá rady obecnější, které mohou pomoci pri počátečním tápání i studentům ostatních společenských věd. Některé autorčiny zkušenosti by mohly zajímat i začínající pedagogy. ...celý text


Jsme vae knihkupectví s tradicí. Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách nkolik zásad pro zaáteníky Píruka seznamuje vysokokolské studenty s hlavními zásadami tení a psaní odborného textu z oblasti spoleenských vd. Kniha Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách niekoko zásad pre zaiatoníkov pohodlný nákup na . Hagakure filozofie. Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách nkolik zásad pro zaáteníky Autor anderová .


Jak Číst A Psát Odborný Text Ve Společenských Vědách

Pedevím je ale vnována základním zásadám pro psaní vlastního odborného textu. Praha SLON 2009 s. V první ásti zde ti kdo se dosud nesetkali s náronjím odborným textem naleznou nkolik rad jak jej íst. Kniha Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách Pidat komentá tanya139 1 Bezpochyby skvlá kniha pro úvodní seznámení. Město jsme se stali recenzemi Reddit. Knihu vele doporuuji pouze je poteba si uvdomit e vyla jet ped novelou normy SN ISO take pasáe týkající se. Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách. Pre Med školní žebříčky. Rozdíl mezi a dále. Porovnejte si ceny z mnoha obchod v R.Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách 8086429kdb.czkniha16215jakcistapsatodbornytextveKomentáe hodnocení recenze a informace o knize Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách. Jadwiga anderová Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách Slon Praha 2005 209 strán cena 225 K ISBN 8086429407. Naleznou v ní uitené rady jak íst náronjí odborný text. JAK ÍST A PSÁT ODBORNÝ TEXT VE SPOLEENSKÝCH VDÁCH Nkolik zásad pro zaáteníky spolupracovala Alena Miltová STUDIJNÍ TEXTY PRAHA 2009 Slon Sanderova dotisk 2009.indd 3 . eKnihy Ve Jak íst a psát odborný text ve spoleenských vdách.

Politologie a ekonomika dvojitá.


Nejlepší knihy ke stažení PDF Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách PDF. E-knihy internetové PDF Jadwiga Šanderová.

Odborný Text