Infovibe Forralindcop1970

Memorix anatomiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Radovan Hudák, David KachlíkMemorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací jsou v každé kapitole uvedeny i zajímavosti, mnemotechnické pomůcky a detailnější informace k hlavnímu obsahu. Část každé kapitoly je vyhrazena informacím z klinické medicíny, které pomohou studentům porozumět, proč jsou dané anatomické struktury či prostory důležité pro jejich studium a následnou klinickou praxi. Kapitoly týkající se konkrétních systémů či orgánů jsou systematicky uspořádány do celistvých sekcí. Závěr každé z těchto sekcí tvoří tabulky, schémata a otázky a obrázky určené k opakování. Kniha je určená především pro studenty lékařských fakult, ale i pro lékaře a anatomy. Pozoruhodné je, že jedním ze dvou hlavních autorů této rozsáhlé učebnice je student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Radovan Hudák. Druhým je pak doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., vysokoškolský učitel Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s nimi pracovala na tvorbě knihy řada anatomů, studentů a zkušených klinických lékařů....celý text


Memorix anatomie je moderní uebnice která si za 45 roku nala více ne 10.000 hrdých.Memorix anatomie vechna vydání Databáze knihhttpsdatabazeknih.czdalsivydanimemorixanatomie161706Dalí vydání Memorix anatomie je moderní uebnice která systematicky shrnuje informace z obecné speciální a topografické anatomie. vydání Memorixu anatomie oekáváme z tiskárny koncem ledna take v prodeji bude na eshopu nakladatelství Triton zaátkem února. MEMORIX ANATOMIE 4. EBOOK MEMORIX ANATOMIE 5.


Memorix Anatomie

Memorix Anatomie. vydání alternativy Heureka.czhttpsucebnice.heureka.czmemorixanatomie4vydaniVechny informace o produktu Memorix anatomie 4. Tato uebnice shrnuje ve dleité z obecné speciální a topografické anatomie. Text dopluje velké mnoství ilustrací. Kniha Memorix Anatomie Radovan Hudák a kolektív. Memorix Anatomy is a perfect example of a studentfriendl. HR manažerské dovednosti a znalosti. Míra nezaměstnanosti 2020. Seznam čtení 7. ročníku 2020. As you learn we learn with you. Nejlepší veřejné politické školy ve světě 2020. Nájdite o potrebujete vo Vaej kategórii. Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství.4.5 Hodnocení 9016 hodnocení produktuMemorix anatomie by Radovan Hudak Issuuhttpsissuu.comradoonedocsmemorixanatomie22Hlavní autoi anatomie je nae váe anatomie je ná ivot Radovan Hudák Své dtství jsem zasvtil basketbalu který jsem hrával na profesionální úrovni. Anatomie zrady.S01Ei.CT1.HDTV.H264.DD5.1GarGG.mkv.

Miluju vás navždy verš.


Elektronické knihy nabízejí PDF Memorix anatomie PDF. Levné elektronické knihy Radovan Hudák, David Kachlík.

Memorix