Infovibe Forralindcop1970

Kronštadt 1921PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Paul AvrichNámořníci a vojáci z Kronštadské pevnosti byli slovy samotných bolševických vůdců "pýchou a slávou Ruské revoluce". Již od roku 1917 plnili roli pretoriánské gardy Leninova režimu, dobývali Zimní palác Prozatímní vlády, rozháněli ústavodárné shromáždění a v občanské válce tvořili jádro bolševických sil. V roce 1921 ale postupně procitli do strašlivé skutečnosti. Stejně jako před nimi statisíce dalších ruských, ukrajinských a dalších dělníků a rolníků dospěli ke zjištění, že revoluce je zrazena, lidové tužby surově pošlapány, místo svobodného socialismu, založeného na sovětech , orgánech ekonomické a sociální samosprávy, se u moci usadila diktatura Komunistické strany, místo respektování práv jednotlivce a co nejširší svobody projevu a sdružování v zemi zavládla hrůzovláda Čeky, bolševické tajné policie a vězení a koncentrační tábory přetékají nikoliv bělogvardějci, ale obyčejnými pracujícími, socialisty a anarchisty obviněnými z politických zločinů. a tak v březnu 1921 proti diktatuře Komunistické strany povstali. Chtěli zahájit "třetí revoluci", která jim konečně přinese svobodu. Kronštadtské povstání bylo jedním z posledních pokusů ruských pracujících vrátit se k původním myšlenkám Říjnové revoluce, který však byl krvavě potlačen diktaturou Komunistické strany. Povstalci, kteří v březnu 1921 vytvořili na ostrově Kotlin ve Finském zálivu revoluční komunu, požadovali ekonomickou a politickou samosprávu, obnovení lidských a občanských práv a svobodné volby do sovětů na všech úrovních. Jejich požadavky se však protivili snahám bolševické elity, vedené Leninem, Trockým a Zinovjevem, ještě výrazněji upevnit svou diktaturu nad ruskými pracujícími a jednou provždy rozdrtit zbývající opoziční uskupení a skutečně revoluční proudy. Povstalci se odmítli vzdát, po více než dva týdny odolávali soustředěným útokům bolševických armád a nakonec podlehli v nerovném boji. Tisíce jich byly poté popraveny nebo poslány na smrt do koncentračních táborů....celý text


Kronstadt lived in deep faith that the proletariat of Petrograd would come to its aid. Online CPA pro malé firmy. Tuchaevskij rozpráil toto povstání v polovin roku 1921. Quoted in paul Avrichs Kronstadt 1921.


Kronstadt

Má život lepší po střední škole. . In March 1921 the sailors of Kronstadt the naval fortress in the Gulf of Finland rose in revolt against the Bolshevik government which they themselves had helped into power. March 1921 Kronstadt Uprising was the single most dangerous act of rebellion against Bolsheviksand their Soviet rule. Pedstavíme si jednotlivé burgery KRONTADT Krontadt je opevnné msto a pevnost na ostrov . Univerzita Jižní Dakota Sanford School of Medicine požadavků. Mülkiyet Hrszlktr Copy A bu sayfa anarhocopy html generator BASH tarafndan oluturulmut18. UC absolventské výuky. 59 Avrich Paul Krontadt 1921 Czech Praha Anarchistická knihovna FSA Czech Republic 2002. Avrich has written the first reliable fullscale account of the rise course and suppression of the Kronstadt insurrection. Byla to vdycky pevnost a námoní základna Baltského lostva carského poté sovtského. En 1917 les marins de Kronstadt sont à lavantgarde. Krontadt in russo . Mistr en inglés. Sovnarchoza 192135.März1214.März nachgewiesen. After a savage struggle the rebels were subdued. By Paul Avrich. Appointed in early March 1921 chief of all heavy artillery on the southern coast of the Gulf of Finland V.

Stipendium excelence.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Kronštadt 1921 PDF. Dětské knihy online Paul Avrich.